POLREGIO z siedzib± w Warszawie

EN57-1824
94 51 2 122 640-7    PL-PREG
94 51 2 122 641-5    PL-PREG
94 51 2 122 642-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 709 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.03.1991PFW Wroc³aw
R327.05.2003ZNTK Mińsk Maz.
R420.11.2007PR £ód¼
R522.04.2013PR £ód¼