Koleje Mazowieckie
EN57-1808
94 51 2 120 598-9    PL-KMKOL
94 51 2 120 599-7    PL-KMKOL
94 51 2 120 600-3    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 693 / 1990
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.11.1990 PFW Wrocław
R5 05.12.2007 ZNTK Mińsk Maz.
P4/6 14.04.2011 ZNTK Mińsk Maz.
P4/7 10.12.2014 ZNTK Mińsk Maz.
P4/8 27.08.2019 ZNTK Mińsk Maz.