Koleje Mazowieckie
EN57-1807
94 51 2 120 595-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 596-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 597-1    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 692 / 1990
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.11.1990 PFW Wrocław
R4 21.06.2004 ZNTK Mińsk Maz.
R5 22.10.2007 ZNTK Mińsk Maz.
P4/6 19.04.2011 ZNTK Mińsk Maz.
P4/7 10.11.2014 ZNTK Mińsk Maz.
P4/8 31.10.2019 ZNTK Mińsk Maz.