POLREGIO
Dolnośląski Zakład we Wrocławiu
EN57-1782
94 51 2 122 577-1    PL-PREG
94 51 2 122 578-9    PL-PREG
94 51 2 122 579-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 666 / 1990
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.05.1990 PFW Wrocław
R1 26.08.1993 MD Idzikowice
R2 07.05.1996 MD Idzikowice
R3 27.10.1999 ZNTK Mińsk Maz.
R4 16.06.2003 PR Łódź
R5 29.09.2007 ZNTK Mińsk Maz.
R6 20.02.2013 ZNTK Mińsk Maz.