PKP SKM w Trójmieście

EN57-1759
94 51 2 120 144-2    PL-SKMT
94 51 2 120 145-9    PL-SKMT
94 51 2 120 146-7    PL-SKMT

5Bk 6Bk 5Bk - 643 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.18.10.1989PFW Wrocław
R?19.12.2008SKM Trójmiasto
P4/?17.06.2013ZNTKiM Gdańsk
P4/?23.04.2017SKM Trójmiasto