PKP SKM w Trójmieście

EN57-1757
94 51 2 120 138-4    PL-SKMT
94 51 2 120 139-2    PL-SKMT
94 51 2 120 140-0    PL-SKMT

5Bk 6Bk 5Bk - 641 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.09.1989PFW Wrocław
R?03.12.2008SKM Trójmiasto
P4/?10.12.2012SKM Trójmiasto
P4/?05.08.2014ZNTKiM Gdańsk
P4/?06.08.2018SPS Mieczkowski