Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1741

5Bk 6Bk 5Bk - 625 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.03.1989PFW Wroc³aw
R428.07.2000ZNTK Mińsk Maz.
R612.12.2007ZNTK Mińsk Maz.
+++
16.06.2015