PKP SKM w Trójmieście

EN57-1737
94 51 2 120 132-7    PL-SKMT
94 51 2 120 133-5    PL-SKMT
94 51 2 120 134-3    PL-SKMT

5Bk 6Bk 5Bk - 621 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.01.1989PFW Wrocław
R?18.03.2005SKM Trójmiasto
R?11.08.2009SKM Trójmiasto
P4/?20.07.2013SKM Trójmiasto