Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1663
94 51 2 122 436-0    PL-PREG
94 51 2 122 437-8    PL-PREG
94 51 2 122 438-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 541 / 1987
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R630.06.2004ZNTK Mińsk Maz.
R710.02.2009PR £ód¼
+++
10.07.2018