Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1579
94 51 2 122 415-4    PL-PREG
94 51 2 122 416-2    PL-PREG
94 51 2 122 417-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 457 / 1984
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.04.1984PFW Wroc³aw
R?08.12.2004ZNTK Mińsk Maz.
R?30.04.2009ZUT REMTRAK
PRZETARG
18.07.2016