Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni

EN57AL-1550
94 51 2 122 385-9    PL-PREG
94 51 2 122 386-7    PL-PREG
94 51 2 122 387-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 428 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?19.11.2004ZNTK Mińsk Maz.
G1+M06.12.2012ZNTK Mińsk Maz.
1P4/118.05.2018PR Gdynia