Przewozy Regionalne z siedzibą w Warszawie
EN57-1526
94 51 2 122 340-4    PL-PREG
94 51 2 122 341-2    PL-PREG
94 51 2 122 342-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 404 / 1983
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.03.1983 PFW Wrocław
R1 19.08.1984 ZNTK Mińsk Maz.
R2 21.04.1986 ZNTK Mińsk Maz.
S1 18.01.1988 ZNTK Mińsk Maz.
R3 30.11.1989 ZNTK Gdańsk
R6 15.11.1994 ZNTK Gdańsk
R7 22.03.1999 ZNTK Gdańsk
R8 31.08.2004 ZNTK Nowy Sącz
R9 31.12.2009 ZUT REMTRAK
+++
10.07.2018