Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1488
94 51 2 122 289-3    PL-PREG
94 51 2 122 290-1    PL-PREG
94 51 2 122 291-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1023/366 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.05.1982PFW Wroc³aw
R30.03.1993ZNTK Mińsk Maz.
R929.07.2004ZNTK Mińsk Maz.
R1011.09.2009ZUT REMTRAK
+++
06.07.2016