Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1467
94 51 2 122 268-7    PL-PREG
94 51 2 122 269-5    PL-PREG
94 51 2 122 270-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1001/345 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.01.1982PFW Wroc³aw
R?27.10.2004ZNTK Mińsk Maz.
R?16.02.2009PR £ód¼
PRZETARG
10.05.2016