Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni

EN57AP-1435
94 51 2 122 982-3    PL-PREG
94 51 2 122 983-1    PL-PREG
94 51 2 122 984-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 969/313 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.05.2003ZNTK Mińsk Maz.
R?15.05.2007ZUT REMTRAK
G1+M21.11.2014NEWAG NS
1P4/110.12.2018PR Gdynia