Przewozy Regionalne z siedzibą w Warszawie
EN57-1406
94 51 2 122 172-1    PL-PREG
94 51 2 122 173-9    PL-PREG
94 51 2 122 174-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 940/284 / 1980
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.12.1980 PFW Wrocław
R1 18.07.1983 ZNTK Mińsk Maz.
R2 08.04.1986 ZNTK Mińsk Maz.
S1 14.11.1989 ZNTK Mińsk Maz.
R4 02.04.1993 ZNTK Mińsk Maz.
R5 17.03.1999 ZNTK Mińsk Maz.
R6 25.03.2004 ZNTK Mińsk Maz.
R7 18.04.2009 ZUT REMTRAK
+++
25.04.2016