Przewozy Regionalne z siedzibą w Warszawie
EN57-1404
94 51 2 122 166-3    PL-PREG
94 51 2 122 167-1    PL-PREG
94 51 2 122 168-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 938/282 / 1980
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.12.1980 PFW Wrocław
R1 22.09.1983 ZNTK Mińsk Maz.
R2 22.08.1986 ZNTK Mińsk Maz.
S1 28.02.1990 ZNTK Mińsk Maz.
R4 17.09.1993 ZNTK Mińsk Maz.
R5 23.05.1999 ZNTK Mińsk Maz.
R6 13.08.2004 ZNTK Mińsk Maz.
R7 30.09.2009 ZUT REMTRAK
+++
25.04.2016