POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zak³ad w Olsztynie

EN57-1376
94 51 2 122 121-8    PL-PREG
94 51 2 122 122-6    PL-PREG
94 51 2 122 123-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 910/254 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R128.05.2007PR £ód¼
1R227.02.2013PR Olsztyn
1P4/314.11.2018ZNT Kruszewiec