Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1227

5Bk 6Bk 5Bk - 761 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.04.1978PFW Wroc³aw
R930.11.2004PR £ód¼
R1015.12.2009ZUT REMTRAK
PRZETARG
21.02.2017