Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1132
94 51 2 121 785-1    PL-PREG
94 51 2 121 786-9    PL-PREG
94 51 2 121 787-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 666 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G124.01.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R128.02.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R228.04.2009PR £ód¼
+++
23.09.2016
INFORMACJA