Dolnośląskie Linie Autobusowe
KOLPREM
EU07-493
91 51 5 140 136-0    PL-DLA

303E-393 / 1988
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 10.08.1990 ZNTK Oleśnica
R2 23.01.1992 ZNTK Oleśnica
R3 07.03.1994 ZNTK Oleśnica
R4 27.03.1997 ZNTK Oleśnica
R5 25.01.2000 ZNTK Oleśnica
R6 29.04.2003 ZNLE Gliwice
P5/1 28.05.2015 NEWAG Gliwice