PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
EU46-525 / 6193 234
91 51 5 370 060-3    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 23231 / 2023
SIEMENS
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 13.02.2023 Siemens MMAL
Fabr. 28.04.2023 Siemens MMAL