PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
EU46-523 / 6193 232
91 51 5 370 058-7    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 23227 / 2023
SIEMENS
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 13.02.2023 Siemens MMAL
Fabr. 28.04.2023 Siemens MMAL