PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
EU46-522 / 6193 231
91 51 5 370 057-9    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 23220 / 2022
SIEMENS
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.12.2022 Siemens MMAL
Fabr. 28.04.2023 Siemens MMAL