PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
EU46-521 / 6193 230
91 51 5 370 056-1    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 23218 / 2022
SIEMENS
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.12.2022 Siemens MMAL
Fabr. 28.04.2023 Siemens MMAL