PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
EU46-520
91 51 5 370 033-0    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 22631 / 2019
SIEMENS
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.01.2020 Siemens MMAL