PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
EU46-519
91 51 5 370 032-2    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 22630 / 2019
SIEMENS
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.01.2020 Siemens MMAL