PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
EU46-517
91 51 5 370 030-6    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 22673 / 2019
SIEMENS
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.07.2019 Siemens MMAL