PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
EU46-514 / 193-514
91 51 5 370 026-4    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 22176 / 2017
SIEMENS
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 17.03.2017 Siemens MMAL
Fabr. 22.11.2017 Siemens MMAL