PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
EU46-503 / 193-503
91 51 5 370 015-7    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 21980 / 2015
SIEMENS
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.12.2015 Siemens MMAL