PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
EU46-502 / 193-502
91 51 5 370 014-0    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 21973 / 2015
SIEMENS
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.12.2015 Siemens MMAL
P4 (1) 23.02.2024 Siemens Mobility Polska