PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-024
91 51 3 260 026-2    PL-PKPC

E6MST-024 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2023 NEWAG NS