PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-023
91 51 3 260 025-4    PL-PKPC

E6MST-023 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2023 NEWAG NS