PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-022
91 51 3 260 024-7    PL-PKPC

E6MST-022 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2023 NEWAG NS