PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-21
91 51 3 260 023-9    PL-PKPC

E6MST-021 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.08.2023 NEWAG NS