PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-020
91 51 3 260 022-1    PL-PKPC

E6MST-020 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.08.2023 NEWAG NS