PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-019
91 51 3 260 021-3    PL-PKPC

E6MST-019 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.08.2023 NEWAG NS