PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-017
91 51 3 260 019-7    PL-PKPC

E6MST-017 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.06.2023 NEWAG NS