PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-016
91 51 3 260 018-9    PL-PKPC

E6MST-016 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.04.2023 NEWAG NS