PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-015
91 51 3 260 017-1    PL-PKPC

E6MST-015 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.04.2023 NEWAG NS