PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-013
91 51 3 260 015-5    PL-PKPC

E6MST-013 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.04.2023 NEWAG NS