PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-012
91 51 3 260 014-8    PL-PKPC

E6MST-012 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 03.03.2023 NEWAG NS