PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-011
91 51 3 260 013-0    PL-PKPC

E6MST-011 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 03.03.2023 NEWAG NS