PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-010
91 51 3 260 012-2    PL-PKPC

E6MST-010 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 03.03.2023 NEWAG NS