PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-007
91 51 3 260 009-8    PL-PKPC

E6MST-007 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 02.03.2023 NEWAG NS