PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-006
91 51 3 260 008-0    PL-PKPC

E6MST-006 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 02.03.2023 NEWAG NS