PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-005
91 51 3 260 007-2    PL-PKPC

E6MST-005 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 02.03.2023 NEWAG NS