PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-003
91 51 3 260 005-6    PL-PKPC

E6MST-003 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 01.03.2023 NEWAG NS