PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET43-001
91 51 3 260 003-1    PL-PKPC

E6MST-001 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 01.03.2023 NEWAG NS