PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-050
91 51 3 160 325-9    PL-PKPC
91 51 3 160 326-7    PL-PKPC

ET42-50 / 1982
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 27.02.1985 MD Karsznice
S1 26.10.1988 MD Karsznice
R3 26.08.1991 MD Karsznice
R4 28.10.1994 ZT Zduńska Wola Karsznice
R5 13.05.1998 ZT Zduńska Wola Karsznice
R6 19.12.2002 ZNTKiM Gdańsk
R7 18.01.2008 ZNTKiM w Gdańsku
P4/7 R8 30.04.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli